Kwas glutaminowy – zastosowanie, właściwości i charakterystyka

Co to jest kwas glutaminowy?

Kwas glutaminowy jest związkiem organicznym, aminokwasem monoaminodikarboksylowym, zawierającym w swojej strukturze ujemnie naładowany rodnik. Odnosi się do liczby alifatycznych α-aminokwasów.

W warunkach naturalnych substancja ta i jej pochodne znajdują się we wszystkich znanych białkach pochodzenia zwierzęcego, a także w peptydach.

Zawarty jest w komórkach tkanek organizmu człowieka i jest aminokwasem nieistotnym (syntetyzowanym przez komórki w wyniku zachodzących w nich procesów metabolicznych).

Znane są dwa izomery tej substancji: kwas L- i D-glutaminowy

Kwas glutaminowy. Właściwości i cechy

W czystej postaci ta substancja chemiczna wygląda jak sypki sproszkowany produkt utworzony przez białe krystaliczne cząstki pozbawione wyraźnego zapachu.

W wodzie kryształy substancji rozpuszczają się nieznacznie, prawie nie rozpuszczają się w alkoholach i wcale nie są podatne na rozpuszczanie w eterach i acetonie.

Związek wykazuje cały zestaw właściwości charakterystycznych dla aminokwasów alifatycznych, jest zdolny do tworzenia soli i estrów zwanych glutaminianami oraz jest neuroprzekaźnikami, substancjami ułatwiającymi przewodzenie impulsów nerwowych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego.

Najpopularniejszy z tej grupy związków, glutaminian sodu (E621), ma szerokie zastosowanie w różnych obszarach działalności gospodarczej.

Produkcja przemysłowa kwasu glutaminowego

Istnieje kilka technologii syntezy tej substancji chemicznej na potrzeby przemysłu. Za najbardziej skuteczną i rozpowszechnioną uważana jest metoda syntezy mikrobiologicznej, polegająca na wykorzystaniu zdolności niektórych mikroorganizmów do wytwarzania kwasu glutaminowego.

Surowiec wyjściowy (mogą to być węglowodany, węglowodory, substancje aromatyczne, a także olej napędowy, kwas fumarowy, octowy lub aminomasłowy) jest przetwarzany przez bakterie Gram-dodatnie i nieruchome w kształcie pałeczek, niektóre odmiany grzybów i drożdży w kilku etapy, z wytworzeniem gotowego produktu końcowego o stężeniu 99% kwasu glutaminowego.

Za obiecujące uważane są również chemiczne metody syntezy, wśród których wyróżnia się wieloetapowe przetwarzanie akrylonitrylu, w wyniku którego powstaje kwas DL-glutaminowy, który następnie ulega rozdzieleniu na izomery.

To właśnie ta procedura jest najważniejszą wadą tej technologii ze względu na jej stosunkowo wysoki koszt i pracochłonność.

Praktykowana jest również metoda syntezy enzymatycznej. W nim wyjściowym surowcem są różne substancje-źródła produktu pośredniego: kwas α-ketoglutarowy, który w wyniku przetworzenia daje pożądany produkt - L-izomer kwasu glutaminowego o wysokim stopniu koncentracji.

Stosowanie kwasu glutaminowego

Ta substancja chemiczna, podobnie jak jej pochodne, zyskała dużą popularność w przemyśle spożywczym.

Substancje te stosowane są jako dodatki do żywności poprawiające smak produktu, częściej są to wyroby mięsne, wędliny, kiełbasy i inne mięsne przysmaki.

Odczynniki chemiczne sklep afd-market.pl oferuje swoim klientom zakup kwasu glutaminowego w Polsce na najkorzystniejszych warunkach, z możliwością szybkiej dostawy w dowolne miejsce w kraju.

cf43e277e23827754427acf095305dca