Co to jest reakcja chemiczna?

Reakcja chemiczna różni się od przemiany fizycznej lub fazowej (np. parowania, które jest przemianą z cieczy w gaz), ponieważ reakcja obejmuje zmianę kombinacji atomów. Na przykład, reakcja chemiczna wody z sodem jest gwałtowną reakcją egzotermiczną, w której na każdą cząsteczkę wody przypada jeden atom wodoru i powstaje wodorotlenek sodu.

Reakcja chemiczna różni się również od reakcji atomowej lub jądrowej, w której jądra atomów są rozszczepiane lub łączone ze sobą, uwalniając ogromne ilości energii. W reakcji chemicznej to elektrony w zewnętrznych powłokach wchodzą w interakcje. Jądra pozostają nienaruszone.

Wiązania i reakcje chemiczne

Wszystko to oznacza, że reakcja chemiczna polega w zasadzie na zerwaniu wiązań chemicznych cząsteczek i utworzeniu nowych. Istnieją cztery podstawowe wiązania:

  • Wiązania jonowe, w których dochodzi do przeniesienia elektronu
  • Wiązania kowalencyjne, w których elektrony są współdzielone
  • Wiązania wodorowe, w których łączą się dwie sąsiadujące cząsteczki wody
  • Wiązania polarne, pośrednie pomiędzy wiązaniami jonowymi i kowalencyjnymi, w których jeden koniec cząsteczki jest naładowany ujemnie, a drugi dodatnio.

W wielu typach reakcji chemicznych wiązania kowalencyjne są zrywane pomiędzy atomami, aby utworzyć nowe wiązania. W procesie tym uwalniana lub pochłaniana jest energia.

Reakcja chemiczna może być albo powolna, jak rdzewienie żelaza, albo szybka, jak wybuch bomby. Może być prosta, jak zastąpienie atomu wodoru innym atomem wodoru (H H2→H2 H), albo tak złożona jak synteza białek, która obejmuje kilka układów i łańcuchów reakcji chemicznych.

Jakie czynniki wpływają na szybkość reakcji chemicznej?

Szybkość reakcji chemicznej zależy od różnych czynników. Tempo może być szybsze lub wolniejsze, w zależności od zaangażowanych czynników. Na przykład, wyższa temperatura zazwyczaj przyspiesza reakcje Sprzedaż surowce chemiczne, ponieważ pobudza cząsteczki do szybszego ruchu.

Dla każdej pary lub grupy reagentów istnieją idealne czynniki, które optymalizują szybkość reakcji. Czynniki te muszą być regulowane, aby uzyskać idealne warunki. W produkcji wina, na przykład, ekstrakty z winogron powinny być fermentowane w temperaturze pomiędzy 20 a 30 stopni Celsjusza.

Oto niektóre z czynników, które wpływają na szybkość reakcji chemicznych:

  • Stężenie reagentów
  • Obecność katalizatorów
  • Pole powierzchni stałego reagenta
  • Faza fizyczna reagenta
  • Temperatura
  • Ciśnienie
4c73ab33f09369d486060d15bb125693